Putzmeister - Autocor-Basın Bülteni

Prefabrik Tesislerinde Beton Dağıtımının Otomasyonu

AUTOCOR ile  (”Ray üzerinde Otomatik Beton Dağıtımı“) Putzmeister AG, prefabrik tesislerinde otomasyonlu iletim ve dağıtım için standart belirleyici bir sistem geliştirmiştir. AUTOCOR kurulması, özellikle orta ve büyük boyutlu prefabrik elemanları için pompalamaya elverişli ve tercihen kendiliğinden yerleşen beton işleyen  tesisler için anlamlıdır. Eski tesisler için genişleme planlandığında, AUTOCOR sistemi kolayca sonradan kurulabilir

İhtiyaca uygun planlama yapıldığı takdirde, AUTOCOR prefabrik tesis işletmecisine; finişerli beton dökme, yarı portal dağıtıcı ve boşaltma kovaları gibi geleneksel beton dökmeye göre gözle görülür avantajlar sağlar:

• sabit beton kalitesi
• belirgin derece yüksek yerleştirme performansı
• daha az insan gücüne ihtiyaç
• farklı boyutlarda ve değişen yükseklikte kalıp elemanlarıyla bile sabit üretim
• tüm üretim süreci boyunca temizlik

Putzmeister, AUTOCOR sistemi için denenmiş ve test edilmiş komponentler ve kontroller kullanır. Örneğin, PUMI®’den çok iyi tanınan rotor pompa sistemi, yatay 16 ile 28 metre arası uzanabilen dağıtım bomları ve geçici depo olarak 7 m3 hacme sahip mikser kazanı. Tüm ünite ray kılavuzlamalı bir çalışma platformu üzerine monte edilir ve destek tertibatı gerektirmez. Ayrıca, üretim sürecine entegre edilmiş bir kontrol ünitesi ve PM araç üstü beton pompalarında değerini uzun yıllar boyunca kanıtlamış EBS sistemi de mevcuttur. Tüm bunların yanı sıra, daha yüksek debilerde dahi kayıp dönerken, beton dağıtım bomunun hareketini sönümler. Bunun yanı sıra, EBC sistemi gerektiğinde, dağıtım bomunun çalışma alanını sınırlayabilir, böylece tavan kirişleri yada sahadaki başka engellerle çarpışmaz. 

 
Hortumun ucundaki sıkıştırma valfi, bom dönerken arkasından beton dökülmesini önler. AUTOCOR üzerindeki EBC kontrolü de istenmeyen bom titreşimlerini sönümler.
AUTOCOR ile çalışmak

Prefabrik tesislerinde rasyonel, otomasyonlu beton dağıtımının tipik bir örneği, rüzgâr enerji sistemleri için kule segmentlerinin üretimidir. Değişen çapları nedeniyle kule segmentleri ya yarım kalıp ya da farklı boyutlarda tek parçalı yuvarlak elemanlardan oluşur. Bu parçalar pompaya elverişli standart beton ile kendinden yerleşen betondan üretilmiştir (SCC). SCC malzemesinin işlenmesi sırasında, farklı boyutlu kalıp ünitelerinin dolgusunu yaparken hava almasını önlemek amacıyla, beton seviyesinin tabandan kurulmasına; yani,  hortum ucunun oturmamış dolgu betonuna yeterince derin batırılmış olmasına dikkat edilmelidir.  AUTOCOR sistemiyle yapılan otomasyonlu beton dağıtımında bu her zaman sağlanır, çünkü EBC kontrol ünitesi ve ilave sensörlerle bağlantılı olarak dağıtım bomu otomatik olarak kaldırılır.


Üstten tek raylı bir kova taşıma sistemi karıştırma tesisinden AUTOCOR’u betonla besler. Malzeme bir kez daha işlenmiş olur ve AUTOCOR karıştırma tamburundaki bir önceki yığınla eşitlenir. Ayrıca, tambur geçici bir depolama tertibatı olarak görev yapar ve AUROCOR’un kesintisiz çalışmasına imkan sağlar. Beton, prefabrik tesislerinde kulanım için iki versiyon halinde sunulan bir rotor pompa yardımıyla iletilir. İsteğe bağlı olarak 60 ya da 80 m3/saat (max. teorik) debi ile sunulur. Dizaynı sayesinde pompa sisteminde hemen hemen hiç beton artığı kalmaz. Atölye temiz kalır, çünkü beton kapalı bir sistem içerisinde taşınır (üstten kova taşıma sistemi – mikser tamburu – pompa – bom iletim hattı – kalıp işi). Makine hareket ettiğinde, hortum ucuna takılı olan, pnömatik olarak etkinleşen bir sıkıştırma valfi, bu yer değiştirme işlemi sırasında arkadan beton dökülmemesini sağlar.

AUTOCOR ile çalışmak, olumlu deneyimden başka bir şey getirmez. Müşterilerden alınan bilgilere göre, daha önceki prefabrik eleman üretiminde otomasyonlu beton dağıtımı kullanıldığı, eski yönteme göre yaklaşık %60 üretim artışı sağlanmaktadır. AUTOCOR karıştırma tamburundaki yoğun işlem sayesinde ayrıca yerleşmemiş betonda kalite istikrarı da elde edilmiş olur. Prefabrik elemanlarının daha sonraki, örn. taşlama ve macunlama gibi işçiliği yoğun işlemler, asgariye indirilmiş olur. Ayrıca, beton türünde değişiklik de sorunsuz şekilde mümkündür.
 

Name:
Passwort:

 Sosyal Medya
Putzmeister Beton Pompaları YouTube LinkedIn