Putzmeister - Süreçlerimiz

Süreçlerimiz

İşe Alma

Şirketimizin personel ihtiyacı önceden planlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış İnsan Kaynakları bütçesi doğrultusunda, yetkinlik bazlı işe alım sürec

Eğitim & Gelişim

Putzmeister sürekli gelişen ve öğrenen bir organizasyon olarak, çalışanlarının gelişimi için onları destekleyen bir yapıya sahiptir. Çalışanlarımızın teknik bilgi ve donanımını, kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla yıllık eğitim planımız çerçeve

Performans Yönetimi

Performans yönetimi, Şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenerek, çalışanların kurum hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi, bireysel performansların izlenmesi, değerlendirilmesi ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecini kapsar. Şirketimizde perfo

Kariyer Planlama

Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilerek, yönetici pozisyonlarına yapılacak atamaların imkanlar elverdiğince şirket içi personel arasından yapılmasına çalışılır.Kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan çalışanlara yüks

Ücretlendirme

Yıllık maaş artış oranı ve zamanı; enflasyon oranı, ülke ve sektördeki durum, şirketin yıllık hedeflerine ulaşma oranı, kişinin performansı dikkate alınarak, Şi
 

Name:
Passwort:

 Sosyal Medya
Putzmeister Beton Pompaları YouTube LinkedIn