Putzmeister - Kariyer Planlama

Kariyer Planlama

Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilerek, üst pozisyonlara yapılacak atamaların imkanlar elverdiğince şirket içi personel arasından yapılmasına çalışılır.

Kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan çalışanlara yükselme olanakları sağlanır.

Performans yönetimi ve eğitim süreçleri kariyer planlama sürecine veri oluşturur ve sürecin etkinliğini destekler.

 
 

Name:
Passwort:

 Sosyal Medya
Putzmeister Beton Pompaları YouTube LinkedIn