Putzmeister - Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Performans yönetimi, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenerek, çalışanların kurum hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi, bireysel performansların izlenmesi, değerlendirilmesi, eğitim, gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kariyer yönetimi süreçlerini kapsar. Şirketimizde performans değerlendirme süreci; hedef paylaşımı ve bireysel yetkinlikler baz alınarak yıllık olarak yapılır.

Her kademedeki pozisyon için iş tanımları ve performans standartları dokümanlaştırılır ve çalışanın değerlendirilmesinde bu sistem baz olarak kullanılır.

 
 

Name:
Passwort:

 Sosyal Medya
Putzmeister Beton Pompaları YouTube LinkedIn